سلام ، به مجموعه آموزشی زبان انگلیسی احسان ریانی خوش آمدید.

آزمون تعیین سطح

اين آزمون شامل 50 سوال مي باشد، مدت آزمون برابر 50 دقيقه است، درست یا نادرستی هر پاسخ را می توانید بعد از آزمون مشاهده کنید.

.This test concludes 50 tests and the answering time is 50minute , You can observe your test result finally

 

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.